Aeolus neemt op dit moment geen nieuwe cliënten meer aan! Eind 2022 sluit zij namelijk na 15 jaar de deuren in Nederland en in 2023 opent zij haar (digitale) deuren in Griekenland!

Aeolus was een zoon van Hippotes die door Zeus werd

aangesteld als de bewaarder van de windrichtingen.

Aeolus houdt deze opgesloten in een grot, en kan ze,

als hij dat wil, uitzenden om wind te brengen.

 

Aeolus staat in mijn praktijk voor de cliënt. De cliënt kan

in zijn ontwikkeling de route en snelheid bepalen met behulp

van deze windrichtingen.

De parachute staat voor mij als therapeut die ervoor

zorgt dat de cliënt veilig kan vliegen.

“Elk mens verdient het om zichzelf te zijn”

Mijn uitgangspunt is dat elk gevoel serieus genomen moet worden. Dus ook al vind jij je probleem raar, het is onder geen beding raar. Als je steeds hoofdpijn hebt ga je toch ook naar de dokter! Therapie kan alleen plaats vinden op basis van vertrouwen. Jij moet het gevoel hebben dat je mij je verhaal kunt vertellen. Dus wanneer je merkt dat die klik er niet is dan ben je op elk moment vrij om met de therapie te stoppen.

Dit geldt niet alleen bij mij maar bij elke vorm van therapie. Jij wilt veranderen en ontwikkelen dus JIJ bepaalt wat je wilt!

NBVH, RBCZ en SCAG

Aeolus is tot 31 december 2022 aangesloten  bij de NBVH de Nederlandse beroepsvereniging van hypnotherapeuten en geregistreerd  bij de RBCZ als Registertherapeut BCZ. Hierdoor is vergoeding mogelijk door de meeste zorgverzekeraars. Check op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie of ook jouw zorgverzekeraar hieraan voldoet.

Je kunt ook zelf contact opnemen met je zorgverzekeraar. Vermeld dat het om een therapeut gaat die lid is van beroepsvereniging NBVH en de RCBZ.

Heb je onvrede of een klacht? Dan mag je deze altijd met mij bespreken om er samen uit te komen. Lukt dit niet? dan vindt je hier een beschrijving van de klachtenprocedure (SCAG) door hier te klikken. Deze folder is ook beschikbaar in de praktijk en een verkorte beschrijving vindt je bij de algemene voorwaarden van de behandelovereenkomst.