Verbindend Communiceren voor leidinggevenden, bouwen aan één team 

 

Introductie

Iedereen weet dat communiceren belangrijk is. We hebben communicatie nodig om in leven te kunnen blijven: om eten te verkrijgen, bescherming te zoeken en sociale contacten te leggen. Je communiceert de hele dag zowel op je werk als privé. In beide situaties kan dit echter wel eens moeizaam verlopen. Je hebt andere verwachtingen, er wordt niet voldoende geluisterd, of misschien begrijp je elkaar niet. Ook wanneer je leiding geeft aan een team dan spelen verwachtingen een grote rol in de communicatie.

In de training ‘Verbindend Communiceren in de Praktijk’ gaan we dieper in op de diverse onderwerpen rondom communicatie, welke tevens aan de hand van nagebootste praktijksituaties zullen worden geoefend.

 

Doelgroep

Iedereen die (bege)leiding geeft aan één of meerdere medewerkers. Als leider van een project bent je (mede)verantwoordelijk voor de verloop hiervan. Eén van de belangrijkste aspecten voor het succesvol uitvoeren van de gezamenlijke werkzaamheden is dat je duidelijk, concreet jouw verwachtingen en die van de anderen weet te inventariseren en de voortgang daarvan te bewaken.

 

Het doel van de training:

De medewerker krijgt inzicht in de wijze waarop hij/zij communiceert. Daarbij heeft hij/zij meer oog voor de ander, zowel door te luisteren als door te kijken. Ook is hij/zij in staat om opbouwende feedback te geven en te ontvangen. Met andere woorden: De medewerker heeft inzicht in de aspecten die een rol spelen bij het verbindend communiceren en kan deze in de praktijk toepassen.

 

Opzet

Deze training is een combinatie van teambuilding en leren verbindend te communiceren. Tijdens de training wordt er in het klein een project nagebootst door het bouwen van een vuurstapel ten behoeve van een vuurloop van de deelnemers (op vrijwillige basis). Hierbij is het de bedoeling dat twee teams dit project tot een uiteindelijk gezamenlijk goed einde brengen. Tijdens dit project zorgen wij dat de hieronder genoemde onderwerpen aan bod komen en kunnen de deelnemers ervaren welke aspecten een rol spelen binnen de communicatie in een team.

Daarnaast kunnen de deelnemers ervaren welke houding, manier van communiceren, positie in het team en verwachtingen wel werken en welke juist niet. Tevens gaan ze ook ervaren hoe druk van buitenaf de communicatie beïnvloed. Door deze ervaringen daarna weer met de theorie en de dagelijkse praktijk te vergelijken krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen gedrag en communicatie maar ook in dat van de ander. Daarnaast leren zij hoe zij dit praktisch in de dagelijkse gang van zaken kunnen toepassen.

 

De training bestaat uit 3 dagdelen. Gedurende de eerste twee dagdelen staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Wat is communicatie: verbaal, non-verbaal.
  • Welke aspecten kunnen de communicatie verstoren: druk, rol, ervaringen, verwachtingen enzovoorts.
  • Het verschil herkennen tussen feitelijke en (ver)oordelende communicatie
  • Hoe verwoord ik de verwachtingen binnen het team (tijd, taken, verantwoordelijkheden).
  • Hoe spreek ik anderen aan op hun verantwoordelijkheden middels het gebruik van praktische zinnen, open vragen, en de juiste intentie.
  • Hoe vervolg ik deze gesprekken.

Op de terugkomdag (1 dagdeel en minimaal 3 weken naar de eerste twee dagdelen) bespreken we de vragen die de cursisten hebben en gaan we werken met datgene wat ze in de praktijk zijn tegengekomen. Voor deze terugkomdag ontvangen ze een vragenformulier (of tijdens het feedbackgesprek) waarin ze kunnen aangeven waar zij graag op die dag extra aandacht aan willen schenken.

 

Algemene info

Cursusduur: 3 dagdelen

Dag 1: 9:30 – 19:00 2 dagdelen

Dag 2: 9:00 – 13:00 1 dagdeel

 

Groepsgrootte: 6-8 deelnemers

  • Prijs training inclusief vuurloop (materialen, vergunning en 2 fire-tenders) en locatie € 495,= p.p.
  • Arrangement eten en drinken (lunch en diner, koffie, thee en water) € 45,= p.p.

 

Voorbereidingsgesprek € 95,= p.p.

Voorafgaand aan de cursus vindt per medeweker een kennismakingsgesprek plaats (ca. 45 min.) waarin de persoonlijke verwachtingen en leerdoelen van elke medewerker worden geïnventariseerd om daarmee de cursus nog meer op de groep toe te kunnen spitsen.

 

Optioneel feedbackgesprek na eerste bijeenkomst € 145,= p.p

Na de eerste bijeenkomst vindt na enkele dagen met elke medewerker een persoonlijk feedbackgesprek plaats (ca. 60min). Hierin wordt op een positieve opbouwende wijze de waarnemingen van de trainers met betrekking tot deze medewerker besproken en worden handreikingen gegeven hoe zij eventueel anders met bepaalde situaties om kunnen gaan.

 

Locatie:

Abdij van Bernheze, Abdijstraat 49a Heeswijk

 

Trainers:

Miriam Dix van Aeolus/ Jezelfzijnspecialist

Vanessa Ouahmar van Ikspeditie coaching

 

Data:

In nader overleg, minimaal 4 weken na opdracht.

 

Algemene voorwaarden:

Klik hier