Voice Dialogue

Voice dialogue is een manier om je binnenwereld te verkennen. Iedereen kent wel de gesprekken die je door de dag heen met jezelf voert. “Zal ik gaan sporten of zal ik lekker thuis blijven” of “zal ik dat stukje taart nu wel of niet pakken”. Waar komen deze stemmen vandaan? Hoe zijn ze ontstaan? Waarom zijn ze er? Tijdens de Voice dialogue krijg je vanzelf antwoord op deze vragen en leer je je eigen binnenwereld ontdekken.

In therapie gaat ik in gesprek met deze “stemmen” die eigenlijk delen van ons zijn. Delen die zijn ontstaan in de loop der jaren en zo hun eigen stem hebben gekregen. Door deze delen aan het woord te laten ontstaat er bewustzijn door de cliënt. Dit bewustzijn helpt de cliënt makkelijker patronen te doorbreken, ongewenste gedrag af te leren en delen zelfs te transformeren.